POMIARY

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia. Czynności pomiarowe dokonywane są przez wykwalifikowaną osobę przy pomocy profesjonalnego luksomierza typu L-100. Urządzenie posiada świadectwo wzorcowania nadane przez Główny Urząd Miar.

Należy mieć na uwadze, że wszystkie pomiary oświetlenia awaryjnego powinny być wykonywane miernikami z korekcją cosinusową i fotopową V(λ). Miernik powinien mieć tolerancję błędu nie większą niż 10%. Pomiar może być wykonany na wysokości do 20mm powyżej podłogi (PN-EN 1838).
Do obróbki danych pomiarowych wykorzystujemy w pełni współpracujący z luksomierzem program do sporządzania protokołów pomiarowych FOTON 2.
Gwarantujemy najwyższą jakość usługi, którą zapewnia nasza wiedza i profesjonalny sprzęt.