OFERTA

Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność stanowią cel najwyższy. Dzięki nam zadbasz o bezpieczeństwo użytkowników oraz gości Twoich obiektów. Sprawdź nas i poznaj jakość usług EXIT SERWIS.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku (Rozdz. 1 §3 ust. 3) przez osobę/firmę do tego uprawnioną/kompetentną (zgodnie z PN-EN 50172).

Mając na względzie ww. przepisy oraz fakt, iż firma EXIT SERWIS zajmuje się kompleksową obsługą instalacji oświetlenia awaryjnego, proponujemy współpracę w zakresie:

– przegląd urządzeń oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
– naprawa lub wymiana elementów instalacji,
– materiały eksploatacyjne wszystkich liczących się producentów oświetlenia awaryjnego w atrakcyjnych cenach,
– wymiana baterii, akumulatorów,
– weryfikacja prawidłowości rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych,
– pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego,
– projekty i uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż.

Dzielimy się z klientami zdobytą wiedzą, doświadczeniem i stale podnoszonymi kwalifikacjami.